Pro členy LKP - Mládež

Účastníci kurzů i zákonní zástupci budou před první schůzkou informováni prostřednictvím Klubového informačního systému (KIS) a e-mailem o náplni. 

Kurz dětí a mládeže LKP 2022/23

Každé úterý od října do dubna jedna lekce kurzu na lezecké stěně LKP v tělocvičně III. ZŠ v Poděbradově ulici s cílem naučit se základní lezecké techniky, pohybu na umělé stěně a na závěr v květnu tři vycházky a možná i lezení v Prachovských skalách. 

Informační schůzka (i pro rodiče) bude v úterý 4. října 2022 od 16:30 v tělocvičně III. ZŠ v Poděbradově ulici (zde budou pouze děti a příp. zákonní zástupci, kteří vyplnili přihlášku viz níže).

Pozor změna vstupu do tělocvičny! Nově se do tělocvičny bude vstupovat zadním vchodem od venkovních hřišť. V případě jeho uzamčení bude otevřen vchod hlavní.

Obecné info:

 • pro kohokoliv se zájmem o lezení od dovršených 7 do 15 let 
 • první lezení 11. října 2022 od 16:30 (I. skupina) resp. od 17:30 (II. skupina)  
 • max. počet účastníků 40 (2 skupiny po 20 členech) 
 • skupiny nejsou rozdělené dle věku a výkonnosti 
 • cena 2.700,- Kč zahrnuje provozní náklady na lezecké stěně a zapůjčení potřebného vybavení, volný vstup na stěnu v průběhu celé sezóny
 • POZOR!!! Cena kurzu nemusí být konečná! V případě zvýšení ceny za pronájem tělocvičny může být požadován doplatek. Vše je odvislé od komunálních voleb a cen energií…
 • cena nezahrnuje členské příspěvky za rok 2022 a 2023 LKP (100,- Kč / kalendářní rok) a ČHS (100,- Kč / kalendářní rok), jejichž uhrazení je podmínkou účasti v kurzu
 • vedoucí kurzu si vyhrazuje právo odmítnout přihlášení dítěte z důvodu fyzické nepřipravenosti a v průběhu kurzu vyloučit pro kázeňské přestupky

On-line přihláška spolu se souhlasem zákonného zástupce na webu LKP 
Uzávěrka přihlášek je 8 dnů před informační schůzkou (26. 9. 2022)! Přihláška lze podat pouze elektronicky!
Nejpozději jeden den před první schůzkou dostanou přihlášení další instrukce skrze Klubový informační systém. Příjem přihlášky je automatizován a nepotvrzuje se!

V případě vyššího počtu přihlášených se pro zápis do kurzu uplatní tato kritéria: 

 • přednostně budou přijaty přihlášky od loňských účastníků kurzu
 • přednostně budou přijaty přihlášky od rodinných příslušníků LKP
 • přednostně budou přijaty přihlášky od sourozenců, kteří již jsou do letošního kurzu zařazeni
 • případné další přihlášky budou zařazeny dle datumu podání (v případě shodného datumu bude vedoucí kurzu jednat s dotyčnými rodiči ve snaze najít řešení. Pokud k němu nedojde, bude v tomto „extrémním“ případě o pořadí přihlášky rozhodovat los…) 

Vedoucí kurzu:
Martin Procházka
e-mail: mladez@lkp.cz