Pro členy LKP - Mládež

Kurz dětí a mládeže LKP 2024/25

Každé úterý od října do dubna jedna lekce kurzu na lezecké stěně LKP v tělocvičně III. ZŠ v Poděbradově ulici s cílem naučit se základní lezecké techniky, pohybu na umělé stěně a na závěr v květnu tři vycházky a možná i lezení v Prachovských skalách. 

Informační schůzka (i pro rodiče) bude v úterý 1. října 2024 od 16:30 v tělocvičně III. ZŠ v Poděbradově ulici (zde budou pouze děti a příp. zákonní zástupci, kteří vyplnili přihlášku viz níže).

Obecné info:

 • pro kohokoliv se zájmem o lezení od dovršených 7 do 15 let 
 • první lezení 8. října 2024 od 16:30 (I. skupina) resp. od 17:30 (II. skupina)  
 • max. počet účastníků 40 (2 skupiny po 20 členech) 
 • skupiny nejsou rozdělené dle věku a výkonnosti 
 • cena 2.900,- Kč zahrnuje provozní náklady na lezecké stěně a zapůjčení potřebného vybavení, volný vstup na stěnu v průběhu celé sezóny
 • cena nezahrnuje členské příspěvky za rok 2024 a 2025 LKP (100,- Kč / kalendářní rok) a ČHS (100,- Kč / kalendářní rok), jejichž uhrazení je podmínkou účasti v kurzu
 • vedoucí kurzu si vyhrazuje právo odmítnout přihlášení dítěte z důvodu fyzické nepřipravenosti a v průběhu kurzu vyloučit pro kázeňské přestupky

On-line přihláška spolu se souhlasem zákonného zástupce na webu LKP 
Uzávěrka přihlášek je 8 dnů před informační schůzkou (23. 9. 2024).
Příjem přihlášky je automatizován a nepotvrzuje se!

Nejpozději jeden den před první schůzkou dostanou přihlášení další instrukce skrze Klubový informační systém (KIS).


V případě vyššího počtu přihlášených se pro zápis do kurzu uplatní tato kritéria: 

 • přednostně budou přijaty přihlášky od loňských účastníků kurzu
 • přednostně budou přijaty přihlášky od rodinných příslušníků LKP
 • přednostně budou přijaty přihlášky od sourozenců, kteří již jsou do letošního kurzu zařazeni
 • další přihlášky budou zařazeny dle datumu narození přihlašovaného dítěte (od nejstaršího po nejmladšího) až do naplnění kapacity kurzu 

Vedoucí kurzu, zástupce vedoucího :
Martin Procházka, Jan Mikeš
e-mail: mladez@lkp.cz