Pro členy LKP - Nováčci

Kurz nováčků LKP 2022/23

12 lekcí s cílem naučit se základní lezecké techniky, jištění a pohybu ve skalním a horském terénu, podzimní adaptační kurz, zimní kurz na oddílové boudě Yetti v Krkonoších, závěrečný kurz na Prachově (květen). Podle schopností a zájmu účastníků kurzu víkend v Jizerských horách nebo v jiné skalní oblasti.

– první schůzka v úterý 11. října 2022 od 18:30 v tělocvičně III. ZŠ v Poděbradově ulici (zde budou pouze zájemci, kteří vyplnili přihlášku viz níže)

– max. počet účastníků 20 (min. 15)

– pro kohokoliv se zájmem o lezení od dovršených 16 do 100 let (resp. ukončená základní škola)

– konání od října 2022 do května 2023 v úterý (výuková lekce dle rozpisu zhruba jednou za tři týdny, ostatní dny volné lezení pod dohledem instruktora) 18:30 – 20:00 na lezecké stěně LKP na III. ZŠ v Poděbradově ulici

– cena 3.200,- Kč zahrnuje provozní náklady na lezecké stěně a dočasné zapůjčení materiálu, volný vstup na stěnu každé úterý v průběhu konání kurzu, instruktory K-klubu na podzimním adaptačním kurzu, ubytování na boudě Yetti při zimním kurzu a ubytování v chatě Doupě při jarním kurzu na Prachově. POZOR!!! Cena kurzu nemusí být konečná! V případě zvýšení ceny za pronájem tělocvičny může být požadován doplatek. Vše je odvislé od komunálních voleb a cen energií… 

– cena nezahrnuje cestovní náklady a stravu na kurzech, členské příspěvky LKP a ČHS (splatné po úspěšném dokončení kurzu)

On-line přihláška do kurzu nováčků 
V týdnu před první schůzkou dostanou přihlášení další instrukce skrze Klubový informační systém (KIS) e-mailem. Příjem přihlášky je automatizován a nepotvrzuje se. Uzávěrka přihlášek je 8 dnů před informační schůzkou (3. 10.).

nováčci LKP na  Facebooku

Vedoucí kurzu:
Vladimír Šoltys
e-mail: novacci@lkp.cz