Pro členy LKP - Nováčci

Kurz nováčků LKP 2022/23

12 lekcí s cílem naučit se základní lezecké techniky, jištění a pohybu ve skalním a horském terénu, podzimní adaptační kurz, zimní kurz na oddílové boudě Yetti v Krkonoších, závěrečný kurz na Prachově (květen). Podle schopností a zájmu účastníků kurzu víkend v Jizerských horách nebo v jiné skalní oblasti.

– první schůzka v úterý 11. října 2022 od 18:30 v tělocvičně III. ZŠ v Poděbradově ulici (zde budou pouze zájemci, kteří vyplnili přihlášku viz níže)

– max. počet účastníků 20 (min. 15)

– pro kohokoliv se zájmem o lezení od dovršených 16 do 100 let (resp. ukončená základní škola)

– konání od října 2022 do května 2023 v úterý (výuková lekce dle rozpisu zhruba jednou za tři týdny, ostatní dny volné lezení pod dohledem instruktora) 18:30 – 20:00 na lezecké stěně LKP na III. ZŠ v Poděbradově ulici

– cena 3.200,- Kč zahrnuje provozní náklady na lezecké stěně a dočasné zapůjčení materiálu, volný vstup na stěnu každé úterý v průběhu konání kurzu, instruktory K-klubu na podzimním adaptačním kurzu, jednu společnou večeři v Havlovicích, ubytování na boudě Yetti při zimním kurzu vč. nápojů pro večerní posezení a ubytování v chatě Doupě při jarním kurzu na Prachově.
POZOR!!! Cena kurzu nemusí být konečná! V případě zvýšení ceny za pronájem tělocvičny může být požadován doplatek. Vše je odvislé od komunálních voleb a cen energií… 

– cena nezahrnuje cestovní náklady a stravu na kurzech, členské příspěvky LKP a ČHS (splatné po úspěšném dokončení kurzu)

On-line přihláška do kurzu nováčků 
V týdnu před první schůzkou dostanou přihlášení další instrukce skrze Klubový informační systém (KIS) e-mailem. Příjem přihlášky je automatizován a nepotvrzuje se. Uzávěrka přihlášek je 8 dnů před informační schůzkou (3. 10.).

nováčci LKP na  Facebooku

Vedoucí kurzu:
Vladimír Šoltys
e-mail: novacci@lkp.cz

Program kurzu:

18. 10. 2022 – Navazování, uzle, jištění, základy techniky lezení
8. 11. 2022 – Materiál, terminologie
29. 11. 2022 – Uzle, jištění s horním, kontrola, komunikace
listopad 2022 (pá-ne) – Adaptační kurz Havlovice
6. 12. 2022 – Opakování předchozího, slaňovací metody, slaňování s prusíkem
20. 12. 2022 – Vánoční besídka
3. 1. 2023 – Opakování předchozího, postupové jištění prvolezce
24. 1. 2023 – Zdravověda
14. 2. 2023 – Zbudování jistícího stanoviště, lezecká etika na pískovci
7. 3. 2023 – Zbudování jistícího stanoviště, teorie zimního lezení
10. – 12. 3. 2022 – Zimní výcvik na boudě Yetti
28. 3. 2023 – Opakování lezeckých dovedností, příprava na lezení ve skalách
18. 4. 2023 – Opakování lezeckých dovedností
duben 2023 (pá-ne) – Lezení ve vybrané oblasti (Jizerky, Ostrov, …)
duben + květen 2023 – Opakování lezeckých dovedností
květen 2023 (pá-ne) – Závěrečné soustředění a zkoušky v Prachovských skalách

Veškeré informace k jednotlivým lekcím a víkendovým akcím obdržíte předem prostřednictvím Klubového informačního systému (KIS).