Bouda YETTI - Informace

KONTAKTY

veškeré dotazy prosím směřujte na email yetti@lkp.cz
a v nejnutnějších případech kontaktujte:
Petr Šejn (správce Yetti, výbor LKP)   +420 725 821 154                                          
Martin Pyciak (provoz Yetti, ubytování)    +420 603 175 554

REZERVACE

Rezervaci chaty je možná viz odkaz REZERVACE v menu Bouda Yetti.

KLÍČE

k boudě nyní máme šest kompletních sad klíčů. Vedoucí skupiny dostane vždy klíč hlavní a klíče od objednaných pokojů.
VŽDY SE BUDE VYBÍRAT VRATNÁ ZÁLOHA 1.500,- Kč 
, která při ztrátě jakéhokoliv klíče připadne LKP na práce spojené s výměnou zámku a všech ostatních klíčů!!
Klíče po ukončení pobytu na chatě YETTI  vrátíte v co nejkratším termínu!!!

POZOR!
Od 1. ledna 2020 vstoupila v Peci pod Sněžkou v platnost nová vyhláška o místních poplatcích, která upravuje „Poplatek z pobytu“. Nově bude k ceně ubytování vybírán poplatek ve výší 20 Kč za osobu a noc. Od poplatku jsou osvobozeny osoby do 18 let.

Dvě varianty vyzvedávání klíčů:

a) jsem schopen si osobně vyzvednout klíče v prodejně SAGITA outdoor v Jičíně a také je tam vrátit???
Otevírací doba SO Jičín je k nahlédnutí na www.sagitaoutdoor.cz,
V jiné době než době otvírací nelze vyzvednutí či vrácení klíčů a vrácení zálohy uskutečnit!!!

b) nejsem schopen si osobně vyzvednout klíče v prodejně SAGITA outdoor v Jičíně a nemohu je tam v otvírací době vrátit???
Potom v týdnu před odjezdem (min. 3 dny) na Yetti, napíšete email na yetti@lkp.cz a domluvíte se na způsobu předání klíčů na Kumburském Újezdě č.p. 66. Email nepište dříve než vyplníte kompletní seznam ubytovaných ve výše zmíněném formuláři.

Neustále přibývá případů, že  si vyzvednete klíče v Jičíně a vracíte je na Kumburském Újezdě . Je i tato možnost, ale při této variantě zaplatíte můj čas a PHM spojené s mou cestu kvůli vrácení klíčů do Jičína (300,- Kč).

ZÁVADY

Objednavatel pobytu na boudě Yetti ihned při příjezdu provede  vizuální kontrolu boudy a při návratu z YETTI a vrácení klíčů náhlasí všechny závady, které na boudě objevil. 
V prodejně SAGITA outdoor v Jičíně závady nenahlašujte!!!!!! Obchod slouží pouze jako výdejní a přijímací místo klíčů.
Nikdo se nebude pouštět do svépomocných oprav!!!  Dílna se zamyká a přístup do ní mají pouze proškolené osoby, které budou nahlášené závady odstraňovat….
Typy závad – celkový nepořádek ve společných prostorách chaty, nepřipravené dřívínepořádek v objednaných pokojích, zničené nebo rozbité jakékoli zařízení boudy Yetti atd…
Závady telefonicky nahlašte jednomu z uvedených správců !!!!!

DŘÍVÍ

Zásoba dříví do kuchyně se bude nechávat na chodbě pod hasicími přístroji. Ke kamnům do kuchyně si dříví můžete kvůli dosušení nanosit, při Vašem odjezdu bude dříví pouze v úložném prostoru pod kamny a v bedně budou naštípané třísky. Na ostatních pokojích, GTX, LP, PP, Sauna jsou dvě bedny – jedna na třísky a druhá na dříví. Zásobu u kamen si můžete také udělat, při Vašem odjezdu zůstanou na pokoji pouze plné bedny a žádné volně se povalující dříví – zbytek dáte na chodbu u kuchyně.
Dříví a třísky se budou štípat pouze ve dřevníku, aby se na pokojích nedělal nepořádek a neničily se podlahy (betony atd.).

NÁŘADÍ

Při příjezdu zkontrolujete počet seker!!!
2x velký kalač, 2x střední, 2x malá
Protože ne všichni umíte sekat sekyrou s dřevěnou násadou, došlo k výměně za sadu se sklolaminátovými násadami – tak uvidíme, jak se Vám bude dařit s jiným materiálem. Nejedná se o Fiskars, proto sekery nechávejte na chatě, všechny zasekněte při odjezdu do štípacího špalku v dřevníku – daleko lépe probíhá kontrola a rychleji proběhne náprava… Funkčnost seker a případné závady ihned nahlásíte!!!
Jestliže u sekery zlomíte topůrko, sekeru nezahodíte, ale přivezete na Kumburský Újezd nebo do SO v Jičíně a my již sami zařídíme opravu a nebo ihned výměnu, ať je sada seker neustále kompletní.
Na ponku vedle záchodů budou ležet vždy dva kusy modrých rozrážecích klínů, 2 kusy obloukových pil, na stěně v dřevníku visí dvě nové pily „břichatky“…

VODA

léto:
pramínek, který natéká do zásobníku nad boudou, je velice slabý a je silně závislý na místních srážkách, tak se stává, že před dvěma roky na Yettici voda nebyla vůbec!!!
Na Yettici jsou tedy plastové barely – 15l, 20l, 50l ( barely budou před letními prázdninami vyvařeny a vydesinfikovány) a vodu si můžete nanosit dole od Úpského potoka. Je tam již vyšlapaná cestička a vedle pramenu je taková zarostlá, kamenná ohrádka… Voda je prakticky stejná, jako voda, která protéká Yetticí a jestli má někdo obavy silnější než žízeň, musí si vozit vodu v plastu (a ten si potom taky odveze)..

zima:
v zimě je na Yettici vody dostatek. Voda Yetticí volně protéká – tak aby voda nezamrzla, je na konci vodovodního řádu nechané kolénko, aby voda mohla stále volně protékat.  Při odchodu nechte alespoň jeden kohoutek otevřený a voda tak mohla stále protékat – jinak se v trubkách usazuje jehličí atd…

Přejeme příjemný pobyt na nejlukrativnějším místě v KRNAPu s takřka neomezenou svobodou…

Fugas + Šejník + Bičík