Bouda YETTI - Příchod a odchod z chaty

Po příchodu na Yetti zkontrolujte stav boudy!

Pokud shledáte jakýkoliv nepořádek po předchozím ubytovaném, pořiďte prosím fotodokumentaci. Zkontrolujte stav nářadí, vybavenost pokojů a zjevné poškození interiéru i exteriéru.
Vše neprodleně oznamte na email yetti@lkp.cz nebo alespoň jednomu ze správců:
Petr Šejn (správce Yetti, výbor LKP)   +420 725 821 154                                          
Martin Pyciak (provoz Yetti, ubytování)    +420 603 175 554                                          


TOP 11 bodů při opuštění Yetti

1.  Vymést kamna a vychladlý popel nasypat do připravených plechových nádob u vchodových dveří.

2.  Nasekat třísky a připravit naštípané dříví do plastových beden na jednotlivých pokojích.

3.  Umýt a uklidit nádobí na určená místa.

4.  Ustlat po sobě místa na spaní –  srovnat matrace a vyklepat a natáhnout prostěradla.

5.  Zamést pokoje, posbírat vypálené kahánky atd  a veškerý odpad odnést s sebou v igelitových pytlích, které jsou připraveny na jednotlivých pokojích.

6.  Zamést společné prostory – chodby, schodiště, dřevník.

7.  Pily, sekery a klíny nechávat všechny pohromadě na určených místech v dřevníku – neodnášet je na jednotlivé pokoje.

8.  Na pokojích nenechávat žádné zbytky potravin.

9.  Do suchého WC nevhazovat žádné zbytky potravin, nádobí, příbory, dámské vložky, dětské jednorázové pleny…

10. V umývárně stále nechávat volně protékat vodu.

11. Pokud se v průběhu pobytu něco pokazilo, nahlaste to při vracení klíčů.

Kdo bude poslední opouštět boudu Yetti, zkontroluje společně obývané prostory a chatu zamkne!