PŘÍSPĚVKY A ČLENSTVÍ V LKP A ČHS PRO ROK 2023

Na webu LKP v sekci „PRO ČLENY LKP“ v podmenu „Členské příspěvky“ je krátký formulář „Žádost o vystavení dokladu/faktury“, přes který si můžete požádat o zaslání vyúčtování členských příspěvků LKP a ČHS pro rok 2023 příp. zažádat o závodní licenci.

Po vyplnění žádosti bude vystavena a e-mailem zaslána faktura/y z Klubového informačního systému (KIS), kde bude i její kopie a následně ke stažení i potvrzení o zaplacení členských příspěvků. Fakturace probíhá hromadně 1 týdně.

Objednání členských průkazů ČHS proběhne ve třech termínech. Uzávěrky budou 30.1., 27.2. a 27.3.. Po posledním termínu si již každý bude zaplacení příspěvků zařizovat individuálně.

Hore zdar!
Fugas

odkaz – https://www.lkp.cz/pro-cleny-lkp/clenske-prispevky/