Lezecký kroužek Prachov

LEZECKÝ KROUŽEK PRACHOV

Út: 16:30 - 18:30 - mládež LKP
18:30 - 20:30 - nováčci LKP
St: 18:00 - 21:00 - veřejnost
Pá: 18:00 - 21:00 - veřejnost
Ne: 17:00 - 20:00 - veřejnost

Návštěvní řád chaty Doupě

Návštěvní řád chaty Doupě, č.p. 18, Horní Lochov


Chata Doupě (dále jen chata) je provozována Lezeckým kroužkem Prachov za účelem poskytnutí zázemí pro provozování lezecké činnosti v Prachovských skalách. Určena je pouze pro členy Lezeckého kroužku Prachov, příležitostně pro přátele z jiných lezeckých oddílů. Využití chaty jinak, než výše uvedeným způsobem není povoleno.

Chata je přístupná v průběhu celého roku. Poplatek za ubytování na chatě byl stanoven 50kč/noc. Poplatku jsou zproštěni členové LKP, kteří se v daném roce zúčastnili prací na údržbě chaty.

Provozovatel chaty neručí za ztráty a poškození věcí hostů chaty. Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni, seznámit se s těmito pokyny:

• Při vstupu do chaty přebírá host chatu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit správci chaty.

• V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě. • Dodržovat protipožární předpisy. Je zakázáno kouřit a rozdělávat ohně na lesních pozemcích.

• Neprovádět kácení stromů. Sběr palivového dříví v okolí chaty je povolen.

• Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí. Host je povinen zajistit při ukončení pobytu na chatě odstranění odpadků.

• Host nesmí, bez souhlasu správce chaty, přemisťovat vybavení a provádět jakékoliv jiné úpravy chaty.

• V případě poškození chaty a jejího vybavení nebo v případě ztráty klíčů je správce chaty oprávněn vyžadovat po hostovi odpovídající finanční náhradu.

Ohlašovny na tel. číslech:

 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112
PRVNÍ POMOC: 155
HASIČI: 150
POLICIE: 158

Správce chaty:
Ondřej Barkman
Holín 17, 506 01 Jičín
tel.: +420 773 743 312
e-mail: doupe@lkp.cz

© LKP 2017
PŘIDÁNÍ AKTUALITY PŘIDÁNÍ AKTIVITY PŘIDÁNÍ FOTOGALERIE