LKP menu
Aktuality
LKP-informace
Ročenky
Mládež
Nováčci
Plán akcí
Knihovna
Výstup roku
Závodník roku
Fotosoutěž
Tipy a rady
LKP-historie
LKP-seznamy
Prachovské skály
Lezecká stěna
Chata Yetti
Závody
Galerie lezců
Knihovna
Seriály
Reportáže
Ankety Anketa
Filmový festival Voln
O stránkách Pracuje se na tom...

Počet přístupů: 345971

Aktuální fotografie
Sv. Václav 2011

Sv. Václav 2011

Autor: Ještěr
Datum: září 2011
Vloženo: 2011-10-05
Ml��de��
    22.04.2006 13:24  Více

Stalo se už zvykem potkávat každé úterý na lezecké stěně bandu dětí. Dětské lezení podporoval LKP od doby, kdy byla v Jičíně postavena lezecká stěna. A díky dvěma nadšencům - Martinu Procházkovi "Prochorovi" a Honzovi Maťátkovi "Maťasovi" - funguje dětské lezení dodnes. Vystřídalo se hodně jističů, často z řad ochotných rodičů a všichni se zasloužili o spoustu zábavy. Lezení v Jičíně má svou tradici, a bez výchovy "nové krve" bychom ustrnuli.
Tak si přejeme hodně dětí i do dalších let!
kolektiv jističů

Jak to probíhá:

Díky obrovskému zájmu dětí, jsme byli nuceni rozdělit je do dvou skupin, první začíná v 16:30 a druhá o hodinu později. Spousta mladých lezců si vybavení půjčuje, na půjčení máme díky sponzorům a penězům LKP úvazky a lezečky. Jen lana by mohla být o něco novější :-) . rozcvička Aby naši svěřenci získali správné návyky, začínáme pokaždé rozvcvičkou. Jedná se o velmi oblíbenou činnost. Děti se většinou rozběhají, mírně si zaposilují a nakonec strečují. Poté se už celí nedočkaví jdou rozlézt. Mají připraveno několik cest v různých obtížnostech. Postupně se pokusí dobýt všechny "topky". Občas je připravená i opičí dráha, provazový žebřík nebo nějaká lanovka, lezec pomáhají dětem zlepšit lezeckou techniku a také je to zábava. Obrovský přínos dětského kroužku jsou objevené naděje. Tady začala spousta závodníků, kteří dnes úspěšně reprezentují LKP na mnoha závodech českého poháru. Jsou to například: Vítek Lachman, Áňa Hyvlová, Míra Jedlička a Matouš Pokorný, většina z nich už odrůstá kategoriím dětských závodů, přesouvají se do kategorie juniorů. Také mladší děvčata se dobře umísťují na závodech LANEX CUPU. Každý rok na začátku léta si děti jdou prohlédnout Prachov a dozví se spoustu věcí o skalním lezení. Každoročně je také pořádán letní dětský tábor na Svinčici, ve kterém se najde mnohem víc prostoru pro pískovcové lezení, koupání a jinné sportovní aktivity. Vždy před vánocemi soutěží naši svěřenci ve Vánočním přeboru LKP. Všichni nakonec uspějí a jsou odměněni hodnotnými cenami. Místo startovného děti přinesou cukroví.Nic z toho by se samozřejmě neuskutečnilo bez ochotných pomocníků a jističů, několik málo nejaktivnějších tu teď představím:

Prochor
Náš vedoucí, pan učitel, vášnivý pěstitel a degustátor dobrých vín Martin Procházka. Stál už na začátku dětského lezení a svým nadšením pro věc nakazil i mnoho dalších.

Seznam ještě není kompletní, ale bude v nejbližších dnech zkompletován.

 Na začátek | Více

 INFORMACE PRO RODIČE   13.10.2005 22:19  Více

Vážení rodiče,

rozhodli jste se přihlásit vaše dítě do Lezeckého kroužku Prachov (LKP), proto je nutné seznámit Vás s následujícími skutečnostmi.

Vaše dítě se stalo zápisem do kroužku členem LKP. Dle stanov patří do kategorie mládeže od 6 do 15 let. Děti pracují pod vedením školených a lezecky zkušených instruktorů. Jde ovšem o sport rizikový a proto je zde potřeba písemné potvrzení zákonného zástupce, že souhlasí se vstupem dítěte do LKP a bere na vědomí rizika spojená s provozováním horolezeckého sportu. Do náplně kroužku jsou zařazeny: nácvik základních horolezeckých návyků, jištění, dodržování bezpečnostních pravidel, pohyb po cvičné stěně, základní horolezecké techniky a další. Dále bychom chtěli děti seznámit s pohybem a chováním ve skalách i v přírodě.

Od dětí budeme vybírat jednorázový poplatek - kursovné 700,- Kč. Tento příspěvek platí od října 2005 do května 2006. V rámci tohoto příspěvku mohou děti horolezeckou stěnu využívat i v době, která je vyhrazena pro veřejnost (návštěvní hodiny - viz vývěska LKP a www.lkp.cz). V příspěvku je zahrnuto zapůjčení horolezeckého vybavení.

Příspěvek člena LKP činí 100,- Kč na kalendářní rok.

Každé dítě ve věku 6 - 15 let zaplatí členský příspěvek ČHS (průkaz), který je platný na jeden kalendářní rok. Pro rok 2005 je splatný spolu s kursovným ve výši 140,- Kč. Na rok 2005 nejpozději do 15.1.2005 ve stejné výši. Při prvním vstupu do ČHS je nutné zaplatit jednorázový registrační poplatek 50,- Kč. Povinností rodiče je doprovázet děti do věku 7 let (včetně) na kroužek. Pokud dítě přijde samo, pak je odpovědnost za jeho chování na rodičích.

Pro Vaše případné dotazy uvádíme kontakty na instruktory.

Za Lezecký kroužek Prachov
Jiří Všetečka
předseda


kontakt na instruktory: Martin Procházka
Jan Maťátko
493 534 717 (večer domů)
774 130 002

 Na začátek | Více | Komentáře (0)

 Vstupní informace 2004/05   06.10.2004 18:28  Více
<...

 Na začátek | Více

 První hodina   06.10.2004 09:03  Více

Začátek nové sezóny

 Na začátek | Více

 Úvodní slovo   06.10.2004 09:02  Více

Kroužek dětí

Blíží se opět termín zahájení lezecké sezóny na stěně. Proto zde několik důležitých informací. Děti začínají tradičně v úterý 1. října 2002 v 16:30. V tuto první hodinu se sejdeme všichni společně. Od další schůzky již budou děti rozděleny do dvou skupin. V první budou především dojíždějící a mladší.

Výcvik v tělocvičně bude probíhat od října do konce dubna vždy v úterý. První skupina začíná v 16:30, druhá pak v 17:30. Sraz vždy 10 minut před začátkem v šatně tělocvičny. V květnu počítáme s návštěvou Prachova a lezením na skalách. V průběhu kroužku jsou naplánovány dva závody- jeden předvánoční a jeden při zakončení.

Od dětí se bude vybírat jednorázový poplatek 700,- Kč. V ceně je zahrnuto pojištění dětí na tento druh sportovní aktivity, zapůjčení sedacích úvazků, lezecké obuvi a dalšího horolezeckého materiálu, ale i možnost bezplatně navštěvovat horolezeckou stěnu v době, která je vyhrazena pro veřejnost (samozřejmě za doprovodu rodičů nebo pověřených osob).

Povinností rodiče je doprovázet děti do věku 7 let na kroužek. Pokud dítě přijde samo, pak je odpovědnost za jeho činnost na rodičích!

Aktuální informace o provozu kroužku mládeže i LKP najdete na internetových stránkách www.lkp.cz nebo ve vývěsce LKP na Husovce (prodejna HUDYsport).

    Prochor a Maťas
    cvičitelé mládeže

 Na začátek | Více

NÁSTĚNKA

Koupím dětské lezačky vel. 30. Nabídku pošlete na martinakol@volny.cz


Nové stránky

LKP new


Rozhodnutí CHKO Český ráj - souhlasu s provozováním horolezecké činnosti

Stránky ČHS

   ČHS

Klikni na logo pro přístup na www.horosvaz.cz