LKP menu
Aktuality
LKP-informace
LKP-historie
LKP-seznamy
Prachovské skály
Pravidla lezení
Ochrana přírody
Omezení
Průvodce
Prvovýstupy
Závady
Vrcholová komise
Historie
Fotogalerie
Lezecká stěna
Chata Yetti
Závody
Galerie lezců
Knihovna
Seriály
Reportáže
Ankety Anketa
Filmový festival Voln
O stránkách Pracuje se na tom...

Počet přístupů: 344535

Aktuální fotografie
Sv. Václav 2011

Sv. Václav 2011

Autor: Ještěr
Datum: září 2011
Vloženo: 2011-10-05
Historie
 Nová cesta na Palcát   02.06.2004 18:33  Více

Jihovýchodní hrana na Palcát.

Jak jsem slyšel, tak to už napadlo víc lidí, ale nikomu se do těch oblin moc nechtělo. Až minulý týden se do toho navezli Střihoun s Novákem a vznikla tak nová cesta prý za pohodových VII. No ale možná to bude těžší... Uvidíme po dalších přelezech. Řeč je o nové cestě na Palcát, která vede po jihovýchodní hraně přes jeden kruh na kruh "normálky" - Východní cesta.

A jak to popisuje jeden z autorů - Střihoun:
 
Pavel Novák osazuje kruh v nové cestě. Je to přímo od spodu po hraně. Dolní partie lze lézt i rozporem, pak ale je hrana balvanu spíš pro strach, že o ni hodíš záda, ale žádná křeč. Zavrtal jsem a odlez doprava do komína Východní cesty. Tam jsem se prohodil s Pavlem, dal ho na fix, vzal foťák a oblez okolí a fotil Nováka, jak mlátí kladivem do rouráku.
 
Původně jsem to chtěl vytáhnout v kuse a dát kruh dodatečně, ale vyměk jsem a dost dlouho stepoval na tom malým balkónku. Myslím, že by to tak dopadlo, kdyby jsme ji šli dělat až večer. To jme se už rozlezli. No a od toho Novákovýho kruhu to jde stále po hraně ke kruhu Východní cesty a pak šikmo vpravo SV částí nahoru.


Pavel Novák zapisuje novou cestu.

Foto a cenné informace dodal - Střihoun

 Na začátek | Více | Komentáře (0)

 Nová cesta na Mnicha   09.05.2004 11:27  Více

Překvapení na Mnichovi!

Nová cesta na Mnicha Jen co začala nová sezóna, rakváč Zdenda Petráň opět zabodoval. 18.dubna vznikla nová cesta obtížnosti VII na Mnicha a úplně v klasickém stylu! Žádné dírky pro jeden prst, ale povětšinou zajištěná ruční spára ve středu severovýchodního pilíře. Po loňských hitech "Odpoledního čajíčku" a "Ponikelské báby" Zdenda zdolal nelezenou linii na náš nejvyšší prachovský vrchol. A jak k tomu došlo? Pohovoří o celé události sám: "Vždycky, když jsem hleděl do východní stěny Mnicha, věřil jsem, že z této strany plné komínů a spár se už nedá čekat nic nelezeného. Kdysi někdy na konci 60. let, kdy jsme s Pavkou Krupkou začínali, tak jsme se poprvé vydali zkusit "Manželskou cestu". Doplazili jsme se až ke druhému kruhu a Pavka chtěl dál. Ale tenkrát ještě zdaleka neovládal spáry všech kalibrů tak geniálně jako nyní, proto po několika marných pokusech hledal nějakou objížďku. Odtraverzoval tedy doleva za hranu, ale tam byl úplně neznámý a zjevně nelezený terén, tak to nakonec musel vybojovat původní cestou. Párkrát jsem si říkal, že by bylo dobré se někdy za ten roh podívat a třeba to vzít odspodu. Ale nebyl čas a lezlo se jinde. Navíc Mnich od východu byl tak nějak na eventuální nové cesty považovaný za vybydlený.

Bobr v nové cestě. Vloni na podzim, když vypršela lezecká sezóna, jsem si znova toho pilíře se spárou všiml. Žádný z průvodců navíc nějakou cestu či alespoň variantu mezi Koťasovou "Netopýří spárou" a "Manželskou cestou" neuvádí. Ještě bylo nutno zeptat se Koťase. Příležitost se našla na naší první společné jarní procházce skálami. Řekl jsem si - zásadně se neptat, jestli je to volné! Mohl bych se totiž třeba dozvědět obligátní oznámení, že to sice není v průvodci, ale už to dávno lezli spolu s mladým Chárou (nebo někým jiným). Otázku jsem tedy diplomaticky zaměnil za konstatování: "Zdenku, ta spára v tom pilíři vedle tvé skvělé "Netopýrky" přece není lezená. Je to vlastně od spodu až na ten podvrcholový balkon "Manželské cesty" úplně samostatné."

A napjatě jsem očekával na odpověď. Koťas se zastavil, vzhlédl a prohlížel. Dlouho mlčel a já čekal. Už jsem byl připraven na tradiční začátek proslovu jako třeba: To jsme už tehdy… Možná Kocour zahlédl mou pravou ruku pevně sevřenou a připravenou na řádný "klovák" do jeho kudrnaté budky. Nevím. Ale stále nic. Nakonec se po delší chvíli otočil, pomalu dál kráčel po cestě a jen lakonicky utrousil: "Dej tam dva kruhy".

Protože by nová cesta jeho "Netopýrku" překřížila, museli jsme se dohodnout kde. Zdeněk dokonce poradil, kam by podle něho oba kruhy měly přijít a - jak se později ukázalo - opět se nemýlil. Navíc vymyslel i skvělý samostatný nástup.

Pohled do východní stěny Mnicha. V sobotu 17.dubna jsme se nejprve s naší "Prvovýstupeckou rychlou rotou" rozpohybovali na Velbloudici (dali jsme 3 kruhy v rámci 4 nových cest) a odpoledne jsem za asistence Davida Kučery nastoupil se Zdendou Koťasem ml. do komína staré cesty. Pod prvním "koněm" se odbočí doprava k sokolíčku a jím do žlábku. Na jeho konci jsem dal kruh. Večer se blížil, ale bylo pěkně, tak jsem vyrazil spárkou vzhůru. Nad kruhem je pěkný rajbasový žlábek, ale pak už skvělá ruční spára. Když už se zdálo, že moc jištěná nebude, začala se objevovat jedna tutovější smyčka než druhá. Na konci spáry je skvělá lanovice, která umožnila na balkónku v klidu zavrtat a dát druhý kruh. Od něj pak rychle dolů, protože se začalo stmívat. Následující den jsme pak ještě spolu s Běhym a Honzou Jarešem zacemetovali čerstvé kruhy a všichni bez problémů dolezli. Pouze Fugas nad 1. kruhem v rámci varianty-šidilky odbočil do "Netopýrky" a tak se mu v ní zalíbilo, že z ní vylezl až u druhého kruhu. Cesta byla vzhledem k názvu věže a mé skoro 20-leté funkci varhaníka strahovského kláštera nazvána "Pilíř Premonstrátů".

Takže všem včetně těch starších, co mají rádi dobré žáby ve spáře a maglajz znají jen z trapných polemik v horolezeckých časopisech, vřele doporučuji - je to fakt klasická VII a navíc slušně zajištěná. Obtížností je zhruba srovnatelná se sousední "Manželskou cestou".

Zdeněk Petráň

 Na začátek | Více | Komentáře (2)

 Čajový pavilon   01.10.2003 11:16  Více

  Čajový pavilon  

Jen málo nových prachovských lezeckých objektů se tĒšilo v letošním roce takové mediální pozornosti mezi místními lezci jako Čajový pavilon.

Proto nĒkolik poznámek k jeho historii.

Mohutný skalní hranol, spadající krásnou JZ hran...

 Na začátek | Více | Komentáře (1)

 Kruh se smyčkou   01.09.2003 06:51  Více

“Kruh se smyčkou”
(aneb trocha povídání o rozdĒlaných cestách)

Všichni ten obrázek známe – rezavý kruh a v nĒm krátká zpuchřelá smyčka, okolo pavučiny a pod kruhem i nad ním zahumusená stĒna zjevnĒ beze stop horolezecké činnosti. Myšlenkové pochody lezců procházejících okolo však mohou být diametrálnĒ odlišné. Mohou se totiž pohybovat v nĒkolika variantách mezi dvĒma krajními možnostmi:

  1. To je skvĒlý nápad, škoda že mĒ to nenapadlo dříve, po základním vyčištĒní to bude moc pĒkný výstup, na který si s radostí počkám, už aby to dotyčný dolezl.
  2. No nic moc stĒna, trochu vynucené, ale je to asi poslední možnost na tuto vĒž.
  3. Už je to podle rzi na kruhu asi hodnĒ dlouho rozdĒlané, autor už nemá nárok. Hned zítra se do toho pustím, aby mi to nĒkdo jiný (třeba Novák nebo Střihoun) nevyfouknul.
  4. A hele, vždyť to ten blázen (mínĒn dobrý kamarád XY) stále nedolezl. Co nejdříve do toho nalezu, abych ho naštval, protože on mĒ taky… (následuje důvod zmínĒné protiakce).
  5. No to je ale krávovina! Jen úplnýho debila mohlo napadnout sem dát kruh, vždyť to nemá žádnou logiku.
  6. NĒjaká nedolezená vĒc mĒ vůbec nezajímá, lezu jen hotové vĒci a jdu tedy dál…

JistĒže možností komentářů je daleko více, ale o to nejde. Nedolezený výstup je trochu zvláštní fenomén, který vybízí k troše vzpomínek i zamyšlení. Jsem jednak pamĒtník a navíc jsem nĒkteré cesty sám po nĒkom dolezl a zase pozdĒji nĒkdo jiný dolezl mé.

Nejprve trochu historie nĒkterých rozdĒlaných a následnĒ dolezených cest na PrachovĒ. Jen upozorňuji, že popsané případy nejsou řazeny časovĒ ani podle průvodce – prostĒ jen tak, jak jsem si na nĒ ve svém pokročilém vĒku vzpomínal. Proto samozřejmĒ nemůže jít ani o kompletní výčet.

Vrak (SmĂ­tkĹŻv odkaz): O stÄ’nu se pokusil nÄ’kdy na počátku 40. let minulĂ©ho stoletĂ­ bÄ’hem ojedinÄ’lĂ˝ch návštÄ’v Prachova legendárnĂ­ Joska SmĂ­tka. Vylezl Synáčkovu vÄ’Ĺľ (dnes SmĂ­tkova vÄ’Ĺľ) a na JehliÄŤku a pokusil se o Vraka. Zasadil dva kruhy, ale pĹ™i dolezu na vrchol spadl a dlouhĂ˝ let jĂ­m natolik otřásl (no nedivme se – konopnĂ© lano uvázanĂ...

 Na začátek | Více | Komentáře (0)

 Stavění při pískovcovém lezení   20.06.2003 09:45  Více
StavĒní při pískovcovém lezení - již jen historie?

Je jen málo fenoménů, které zdá se neodvratnĒ mizí z našeho pískovcového lezení i horolezeckého slovníku, jako je postavení ve stĒnĒ. Pro mladou generaci plavnĒ se vznášející nejtĒžšími stĒnami a míjející kruhy jen cvaknutím expresky je možná nutné vysvĒtlení: nejedná se v žádném případĒ o náhlou a nečekanou erekci při pohledu na blízko se vyskytující švarnou horolezkyni v přiléhavých kamaších. Tento výraz, který již mladí vůbec ve svém slovníku nemají, však byl v minulosti více jak frekventovaný.

Postavením se myslí použít k dalšímu postupu přes nelezitelné místo ve stĒnĒ nĒkterou z částí spolulezcova tĒla (rameno, záda) či celého lezce (rozumí se stoupnout na hlavu) přičemž může ještĒ stavící horolezec ve stĒnĒ postupujícímu kolegovi např. přidržet nohu. Dále rozeznáváme stavĒní jednoduché (k postupu je použit pouze jeden lezec) nebo dvojité či trojité (staví na sebe více lezců). Vrcholem stavebního umĒní je postavení mohutné, kdy si na ramena vzájemnĒ vystoupí i nĒkolik lezců a teprve po nich vyšplhá samotný výstupce, aby pokračoval po skalních chytech. Je pochopitelné, že takový lidský sloup nebyl nejstabilnĒjší a často musel být dalšími osobami za pomocí různých pomůcek (klády, vĒtve) zpevňován. Není nutno připomínat, že tyto akce mĒly charakter jakýchsi happe...

 Na začátek | Více | Komentáře (0)

 Historie prvovýstupů na Prachově - I. díl.   18.04.2002 17:04  Více
Historie zdolávání vĒží prachovských skal se začala psát na podzim roku 1907, kdy 4. října zdolali lezci J. Hendrych a J. Kubín jednu z prachovských dominant - Mnicha, a to od východu soustavou komínů. Toto byl ale také jediný výstup roku. Následující rok 1908 se na jaře dvojice lezců Hendrych a Kubín do skal vrací a 2. kvĒtna zlézají Hlavní vĒž Krkavčích skal trojkovou cestou „Vnitřním komínem". 14. června pak dobývají poprvé Drážďanskou vež od v...

 Na začátek | Více

NÁSTĚNKA

Koupím dětské lezačky vel. 30. Nabídku pošlete na martinakol@volny.cz


Nové stránky

LKP new


Rozhodnutí CHKO Český ráj - souhlasu s provozováním horolezecké činnosti

Stránky ČHS

   ČHS

Klikni na logo pro přístup na www.horosvaz.cz