POPLATKY ZA UBYTOVÁNÍ  26.01.2007 12:03  Zpět
Chata YETTI - ubytovací poplatky
Z těchto poplatků půjde určitá část na běžné udržbové práce a cca 80% vybraných peněz bude tvořit Fond rezerv a obnovy chaty Yetti. Tím pádem dochází k radikálnějšímu a rychlejšímu sledu důležitých oprav a úprav, které již nejde dělat v rámci víkendových brigád jak časově, tak ani co se týká odbornosti požadovaných prací.

brigáda - člen LKP 50,- Kč/ noc
brigáda - nečlen LKP 50,- Kč/ noc
děti do 10 let - nečlen LKP 50,- Kč/ noc
děti do 15 let - člen LKP 50,- Kč/ noc
bez brigády - člen LKP 100,- Kč/ noc
děti 10 - 15 let - nečlen LKP 100,- Kč/ noc
mládež 15 - 18 let - člen LKP 100,- Kč/ noc
nečlen LKP - od 16 let výše 150,- Kč/ noc
děti do 6 let zdarma

Za brigádníka považuji všechny, ať člena nebo nečlena, kteří se aktivně zapojují do života LKP – jak brigádou na chatě Yetti, pomocí na Prachově – seznam vyhotoví Vlašín, službami na stěně – seznam vyhotoví Boban.
Seznam bude každým rokem aktualizován a během měsíce ledna vyvěšen na stránku LKP. Kdo se bude cítit opomíjen, může se stavit s výčtem svých zásluh. .

Bičík

 Na začátek | Zpět