Archeologie  28.06.2002 11:16  Zpět
ARCHEOLOGIE

       Prachovské skály vedle svých přírodních hodnot patří i k významným historickým lokalitám regionu Českého ráje. Okraje Prachovských skal, mezi Šikmou věží a Babincem, byly již osídleny v mladší době kamenné(neolitu), tj. v 6. - 5./4. tisíciletí př.n.l. Další osídlení je registrováno v pozdní době kamenné (eneolitu), tj. v 5./4. - 3.tisíciletí př.n.l.. V období mladší doby bronzové až starší doby železné (1200 - 550 př.n.l.) se na výšinách jižních a západních částí skal usadil lid s kulturou popelnicových polí.

       Jednotnou přírodní pevnost si ze skal vytvořili až Slované, kteří se usídlili na jihovýchodním obvodu skal asi v 6.století n.l.. V průběhu 7. - 9. Století si Slované zbudovali mohutné opevnění, jehož výrazné stopy nacházíme ve skalách do dnešní doby. Nacházejí se zde zbytky valů, které můžeme pozorovat v prostoru bývalého hotelu Český ráj, v blízkosti Turistické chaty. Centrum hradiště se nacházelo v dnešním Starém Hrádku. Po zániku hradiska se zde ve vrcholném středověku rozkládala ves Přední Moravsko.

       Prachovské skály patří k významným archeologickým lokalitám a některá naleziště jsou chráněna státem, z těchto důvodů jsou i vybrané oblasti uzavřeny nebo jinými opatřeními omezeny (Javorový důl, Starý Hrádek, Prachovské sedlo). Podobně jako v ochraně přírody platí, že pokud chceme zachovat archeologické a historické památky je nutné strpět omezení daná zákonem o státní památkové péči č.20/1987 Sb. a jeho novely č.242/1992 Sb.

Autoři textu článků Geologie oblasti, Flóra a fauna, Archeologie, Ochrana přírody: Mgr. Martin Košťák, RNDr. Lenka Šoltysová - Okresní muzeum a galerie Jičín Na tomto textu se dále podíleli (radou a korekturami): Pavel Kracík, RNDr. Zdeněk Mrkáček, PhDr. Jan Prostředník, RNDr. Vladimíra Smolíková.

 Na začátek | Zpět